Informace

Co je dobré vědět

Každý prodávající by měl vědět, že svůj majetek může klidně prodat, ale protože i u nás v ČR máme zákony, kterými je potřeba se řídit, je dobré myslet minimálně na povinnost platit daně a ,,nově“ nezapomenout na energetický štítek.

(NE)oblíbené daně:

Při prodeji

Daň z nabytí nemovitých věcí: Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva. 1.11.2016 nabyla účinnosti novela tohoto zákonného opatření, která určuje za poplatníka této daně (ve výši 4%) výlučně nabyvatele nemovité věci, tedy kupujícího.

Daň se neplatí u družstevních bytů, protože majitelem je stále družstvo. Naopak, pokud prodáváte byt v osobním vlastnictví, dům nebo pozemek, budete muset tuto daň zaplatit (mimo výjimky uvedené v zákoně).

Po prodeji – prodávající

Daň z příjmu:  Zákon č. 586/1992 Sb.

Daň z příjmu platit prodávající nemusí pokud:

 • měl zde trvalé bydliště min. 2 roky před prodejem
 • vlastnil nemovitou věc (nemovitost) více než 5 let
 • pokud použije získané peníze na nové bydlení
 • a dále, jak je uvedené v  zákoně – § 4.

Po prodeji – kupující

Daň z nemovitých věcí:  Zákon č. 338/1992 Sb.

Nový majitel nemovité věci (ten, kdo koupil) má povinnost do 31.1. následujícího roku, se přihlásit na Finanční úřad a podat daňové přiznání. Daň se platí každoročně a její výše je stanovena zákonem. Např. u bytu  3+1 v Novém Jičíně je to cca 500 Kč/rok. I na tuto povinnost vás včas upozorníme a pomůžeme vám.

Další informace k daním: darování

Energetický štítek

Zákon o hospodaření energií: 406/2000 Sb.

Majitel musí mít štítek při:

 • prodeji rodinného domu
 • pronájmu celé budovy, od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části budovy
 • prodeji bytové jednotky
 • ,,prodeji“ družstevního bytu, protože s prodejem souvisí uzavření nové Nájemní smlouvy (viz pronájem ucelené části budovy)
 • výstavbě novostavby
 • kolaudaci či rekolaudaci nemovitosti
 • žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám
 • výměně tepelného zdroje za technologie z obnovitelných zdrojů

Podle § 7a odst. 3. zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, musí i vlastník jednotky od 1.1.2016 při pronájmu jednotky předkládat PENB nájemci a to nejpozději při uzavření nájemní smlouvy a zároveň musí předat grafickou část PENB nebo ověřenou kopii PENB zprostředkovateli. Zprostředkovatel pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu. Tedy se jedná o stejnou povinnost jako u prodeje.

Průkaz energetické náročnosti budovy je platný 10 let od data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Varování:

Povinností majitele nemovitosti je zajistit energetický průkaz pro označení své nemovitosti již při samotné nabídce nemovitosti v inzerci či veřejné nabídce. V případě porušení této povinnosti hrozí vlastníkovi nemovitosti pokuta ve výši 50.000 – 200.000 Kč.

Výhoda plynoucí z vlastnění štítku:

Kupující se vždy dotazují na náklady spojené s bydlením, zvažují další náklady spojené s rekonstrukcí a přemýšlí, co bude potřeba na domě upravit. Právě štítek vám pomůže ,,dokázat“ kupujícím, že váš dům je opravdu zateplen, že opravdu ušetří na topení a že se opravdu vyplatí připlatit si, právě za váš dům.

Další informace najdete zde a také zde.

Další aktuální informace získané z prodejů

říká se , že nejvíce zkušeností se získá praxí a tak se spoustu věcí dá vyčíst i z blogu, do kterého občas něco napíšeme.

ikona - články, blog, aktuality postřehy praxe
blog a postřehy z praxe

Inspekce nemovitostí /audit nemovitostí

Je přidanou hodnotou, kdy Vy, jako prodávající máte v ruce dokument, ve kterém nezávislý, ale certifikovaný člověk popíše skutečný stav domu. Kupující tak nebude mít strach ze skrytých vad. Odpadne tedy nátlak na vás, jako prodávající, abyste snížili cenu jen proto, že si kupující ,,myslí“, že je dům ve špatném stavu. V budoucnu, při případné reklamaci, vám inspekce může také pomoct při dokazování, že prodávaný dům neměl skryté vady. Inspekce nemovitostí není daná zákonem, ale určitě vám může pomoct. Tímto dokumentem dochází k naplnění povinnosti seznámení kupujícího se skutečným technickým stavem objektu – vyplývající ze z.č. 89/2012 Sb. – Zákon (nový) občanský zákoník. Více informací se dočtete například zde.

Máte dotaz?