WWW

osobní údaje
osobní údaje a web

Na stránkách stále pracujeme. I když nejsou úplně dokonalé, snažíme se, aby zde byly hodnotné informace a vše tak, jak má být. S tím souvisí i osobní údaje, jejich archivace a zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zaslání informací o nemovitosti

Uživatel poskytuje RK osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a další data. Vše zejména za účelem zaslání bližších informací o inzerované nemovité věci. Souhlas je poskytnut na dobu neurčitou zejména pro zaslání jiné podobné nabídky, pokud tato nebude uživateli vyhovovat.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak je nezbytným předpokladem pro zaslání neveřejných informací, které nejsou na webu uvedeny. Je poskytován na dobu do jeho odvolání.

V souladu se Zákonem může uživatel svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání může být písemně na adrese společnosti nebo přes kontaktní formulář.

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníků o zasílání newsletteru (záznamu webináře, informací o cenové mapě, rady pro kupující, prodávající, nájemce i pronajímatele a další informace dostupné na webu) a dalších nabídek, bude společnost za tímto účelem zpracovávat (na základě souhlasu) osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno, příjmení a údajů pro personalizaci obsahu (tedy jestli se jedná o obecný zájem o reality, koupi – prodej – pronájem nemovitosti). Veškeré údaje jsou pouze  pro zaslání vyžádaného obsahu a nebudou předány 3. osobě.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak je nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto účelu. Souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání.

V souladu se Zákonem může návštěvník svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání newsletteru kdykoli odvolat. Odvolání může být, jak písemně na adrese společnosti, tak také přes kontaktní formulář.

Email určený pro účely vnitřního oznamovací systému je: info@martinscerba.cz (v souvislosti ze zák.č. 171/2023 Sb. účinným od 1.8.2023)

Cookies

 • využíváme služeb Google, Google Analytics, Seznam, Linkedin a Facebook pixel
 • Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů je za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
 • Používáním stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Sociální pluginy

 • Webová stránka  obsahuje sociální pluginy třetích stran. Pomocí nich mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:
  • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • plugin služby Youtube. Ten je spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
  • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.
  • plugin služba Twitter, který je spravován společností Twitter Inc., San Francisco, Kalifornie, USA. Tyto sociální pluginy nejsou spravovány společnosti Ing. Martin Ščerba, která tak není odpovědná ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Ochrana osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje uchováváme v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a kdokoli, jehož osobní údaje nám poskytl, může kdykoliv tento souhlas písemně odvolat. Tím dojde ke smazání všech poskytnutých údajů.
 • Zpracování os. údajů je také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, dále jen dále jen „GDPR“
 • Realitní makléř Ing. Martin Ščerba je registrovaný na Úřadě pro ochranu osobních údajů, jak je uvedeno na www.uoou.cz

Odkazy na jiné stránky

 • Na tomto webu mohou být uvedeny odkazy na stránky jiných vlastníků, nad nimiž nemáme kontrolu. Pokud uživatel navštíví tento odkaz (stránku), měl by se seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za postupy jiných subjektů.
 • Některé weby na které je odkazováno: YouTube, Reality, Facebook,

Odpovědnost

 • Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, přesnost, úplnost a jednoznačnou interpretaci informací, které se mohou v čase měnit. Zejména právní a daňové informace mají informativní charakter. Jejich správnost a platnost je vždy nutné porovnat s aktuálním zněním příslušných zákonů, včetně novel a dodatků.

Ceny

 • Detailní informace ohledně cen jednotlivých nemovitostí a případných dalších poplatcích, jako je například daň z nabytí, poplatek na družstvu a dalších, vám zašleme v emailu s podrobnými informacemi a to před samotnou prohlídkou.
 • Prodejní ceny jsou určené majitelem. Prodávajícím, který má poslední slovo si tímto vyhrazuje právo uzavřít kupní smlouvu se zájemcem, který mu předloží nejvýhodnější nabídku. Nemusí být vždy nejvyšší, ale může se lišit od původní zveřejněné ceny.
 • Ceny uvedené v inzerci nejsou tedy nabídkou ve smyslu  § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku. Nejedná se o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku a tedy z této nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
 • Více informací k cenám nemovitostí se dozvíte vyplněním kontaktního formuláře u inzerátu nebo pokud nám napíšete třeba prostřednictvím kontaktního formuláře.

ČOI

 • Dle novely zákona č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele účinná od 1.2.2016 je ve všech dokumentech uveden následující odstavec: Dojde-li mezi stranami této smlouvy ke sporu, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz .

Vážíme si důvěry, kterou v nás lidé vkládají a proto se snažíme dělat práci, jak jen nejlépe dovedeme. Sledujeme zákony a povinnosti naše, ale i prodávajících a kupujících. Možná je někdy zbytečně hodně papírů, ale věříme, že jsme tu pro lidi a a zákony musíme ctít všichni. Jak se nám to daří je možné vyčíst třeba z referencí.